องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ลงนาม MOU พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ลงนาม MOU พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์

More details
    ที่ อาคารศรีสรินทิรานุสรณ์ 150 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี  รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา...
     ที่  โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564...
    กลุ่มไทยออยล์  ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จัดกิจกรรม เพื่อส่งมอบความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
-
วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564
article thumbnail