วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องเมืองทอง เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพใหม่ให้ชุมชน ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวการะเกด หาเรือนมิตร ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ...
    เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ก.ย. 65 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีคล้องพวงมาลัย พร้อมนิมนต์ พระครูเกษมกิตติโสภณ(อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต และพระสงฆ์...
                 วันที่  26 กรกฎาคม 2565 ณ ลาน กิจกรรม ชั้นที่ 1 เซ็นทรัลชลบุรี  จ.ชลบุรี  ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประยุกตใช้ดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ...
                            ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดง   อำเภอเมือง     จังหวัดชลบุรี        นางสุภาพร   เทียนไชย    นายกเหล่าชาดจังหวัดชลบุรี   ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน   เทศบาลตำบลหนองไม้แดง ...
       ที่มณฑลพิธีข้างพระอุโบสถวัดเขาช่องลม ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชาพระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม...