TCEB เชิญร่วมรับฟังเสวนา เสริมองค์ความรู้ไมซ์ไทย  ตอบรับธุรกิจนิวนอร์มอลด้วยกลยุทธ์ 2HY

TCEB เชิญร่วมรับฟังเสวนา เสริมองค์ความรู้ไมซ์ไทย ตอบรับธุรกิจนิวนอร์มอลด้วยกลยุทธ์ 2HY

More details
             เมื่อเวลา  10.30   น.   วันที่  17 มิ.ย. 2564  ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา  อำเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุรี  นายอนันต์  วนไพศาล    ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา  สมัยสามัญ...
              วันที่   9 มิ.ย. 2564  เวลา 13.30  น.  ที่  ห้องประชุมสภาเทศบาล   สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นางสาวฐิติลักษณ์   คำพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชาครั้งแรก   โดยมีนายฉัตรชัย ...
ทรงพระเจริญ
วันพฤหัสบดี, 03 มิถุนายน 2564
       นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์จองซื้อวัคซีน covid 19 เนื่องด้วยเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น...
         ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีความห่วงใยสุขภาพของนักเรียน และบุคลากร ได้สั่งการให้ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทำการพ่นละอองฆ่าเชื้อ ด้วยน้ำยา BESCON P-A...