วันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ ห้องประชุมเทพรัตน์การุญ 1 อาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ บรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมด้วย นางสาวชลิดา ณรงค์ศิริกุล ผู้จัดการโครงการ Chevron Enjoy Science บริษัท...
วันที่ 23 มีนาคม 2564  ที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ  รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ในปี 2564 โดยท่าเรือแหลมฉบัง  ได้มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยมอบทุนเทอมหนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในระดับปริญญาตรี...
  ที่โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล...
       ในช่วงเช้าวันที่ 3 มีนาคม  2564 ที่ตลาดสดเทศบาลศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา หมายเลข 3...
      บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ มูลค่ารวม 50,000 บาทให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของสาธารณสุขในการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)...