เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ก.ย. 65 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีคล้องพวงมาลัย พร้อมนิมนต์ พระครูเกษมกิตติโสภณ(อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต และพระสงฆ์...
                 วันที่  26 กรกฎาคม 2565 ณ ลาน กิจกรรม ชั้นที่ 1 เซ็นทรัลชลบุรี  จ.ชลบุรี  ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประยุกตใช้ดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ...
                            ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดง   อำเภอเมือง     จังหวัดชลบุรี        นางสุภาพร   เทียนไชย    นายกเหล่าชาดจังหวัดชลบุรี   ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน   เทศบาลตำบลหนองไม้แดง ...
       ที่มณฑลพิธีข้างพระอุโบสถวัดเขาช่องลม ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชาพระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม...
   ที่”ศาลเจ้าชินโต” ถ.สุรศักดิ์สงวน  ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา ประธานเปิด“ศาลเจ้าชินโต”   โดยมี นายมาซาฮิโระ อาเบะ...