เมื่อเวลา 01.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง นายอำเภอศรีราชาพร้อมด้วยนางสาวนริสรา  ทิพยางกูลปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายพยุง  บุญสม ผู้อำนวยการส่วนปราบปรามสรรพสามิตภาคที่ 2 น.ส.นพมณี  สงวนพงศ์เจ้าหน้าที่สารธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีทหารจาก ร.21 พัน. 3 รอ. สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำรวจสภ.แหลมฉบัง เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอศรีราชา    ตรวจค้นร้านจำหน่ายสถานบริการที่จำหน่ายสุราบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร. ที่ให้กวดขันจับกุมร้านจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้าม ตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จำนวนทั้งหมด 6  ร้านในละแวกรอบมหาวิทยาลัย พบร้านที่ทำผิดกฎหมายทั้งหมดจำนวน 5 ร้าน คือ ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุรามาแสดงแก่เจ้าพนักงาน และจำหน่ายสุราที่ไม่ผ่านการเสียภาษีสรรพสามิตจำนวน1ร้าน และอีกหลายร้านที่ผิด พ.ร.บ. สาธารณสุขจึงได้มีการแจ้งเตือน ถ้าตรวจสอบพบจะมีการดำเนินคดี และตรวจสอบบัตรประชาชนผู้มาใช้บริการในร้านก็ไม่พบว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ ส่วนพนักงานภายในร้านก็อายุเกิน รวมถึงไม่มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เข้ามาทำงานแต่อย่างใด บางร้านยังคงมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ามาเที่ยวกันอย่างปกติ ทางฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา จึงได้กำชับให้ทางร้านเข้มงวด และกวดขันเด็กที่จะเข้ามาในร้านต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และให้สถานบริการปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งร้านที่ผิดกฎหมายนั้นได้นำตัวเจ้าของร้านส่งเปรียบเทียบปรับที่สภ.แหลมฉบัง

โดยนายพรชัย ถมกระจ่าง นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า การปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตระเวนออกตรวจสอบร้านเหล้าในวันนี้ เพื่อเตือนร้านจำหน่ายสุราในพื้นที่รอบสถานศึกษา ตามนโยบายจัดระเบียบร้านจำหน่ายสุราของรัฐบาล โดยเบื้องต้นพบว่า มีความผิดบางร้าน ไม่มีใบอนุญาตการจำหน่ายสุรามาแสดง หรือจำหน่ายสุราที่ไม่ผ่านการเสียภาษี ส่วนการตรวจสอบอายุผู้เข้ามาใช้บริการในสถานบริการนั้นพบว่าทางร้านเข้มงวดไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า20เข้ามาใช้บริการ

   

 

-ชำนาญ ใจเอื้อ-