ที่เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่าง  โครงการวางท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จากคลังเขาบ่อยา จ.ชลบุรี ไปคลังเสาไห้ จ. สระบุรี

              นายสุรชัย ดำรงเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการเพิ่มขีดความสามารถการนำเข้า การจ่าย และระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการพลังงานมีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคครัวเรือน ขนส่ง และอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความต้องการ ซ่งจะต้องนำเข้า LPG ที่คาดว่าจะสูงขึ้น โดยจำเป็นต้องมีการลงทุนในระยะยาว ซึ่งทางปตท.ได้นำเสนอต่อกระทรวงพลังงาน โดยครม.มีมติเห็นชอบในแผนการดังกล่าว

ดังนั้นทาง ปตท.จึงมีโครงการก่อสร้างท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 18 นิ้ว จากคลังก๊าซเขาบ่อยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไปถึง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ระยะทาง 250 กิโลเมตร การวางแนวท่อดังกล่าวจะผ่าน 8 จังหวัด   29 อำเภอ  ประกอบด้วย 1.จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา บ้านบึง บ่อทอง เกาะจันทร์ พนัสนิคม  2.จ.ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ แปลงยาว บางคล้า คลองเขื่อน เมือง บางน้ำเปรี้ยว  3.จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ 4.กรุงเทพฯ เขตลาดกระบัง  หนองจอก มีนบุรี คลองสามวา 5.จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ธัญบุรี หนองเสือ  6.จ.นครนายก  อ.องครักษ์ บ้านนา  7.จ.พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย ภาชี อุทัย  และ8.จ.สระบุรี อ.วิหารแดง หนองแค หนองแซง เมือง เสาไห้

สำหรับโครงการนี้เสร็จสิ้นจะสามารถขนส่ง  LPG จากคลังก๊าซเขาบ่อยา (คลังนำเข้า) ไปยังคลังก๊าซสระบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางขนส่ง LPG ไปยังภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ซึ่งทั้ง 2 ภาค มีปริมาณความต้องการใช้ LPG ในภาคขนส่งเพิ่มมากขึ้น ทำให้ขนส่งกว่า 600 เที่ยวต่อวัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการต้นทุน และความปลอดภัย

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษาเส้นทาง ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน และสังคมน้อยที่สุด เริ่มทำมวลชนมาตั้งแต่ ปี 2557ซึ่งหลังจากรับฟังความคิดเห็นแล้วจึงจะทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์โครงการ  ระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้น  6  ปี  โดยจะเริ่มสร้างในต้นปี 2561 และจะเสร็จสิ้นโครงการในปี 2563  ใช้งบประมาณการลงทุนโครงการกว่า  8,000 ล้านบาท

 

-ขวัญฤทัย พุ่มพันธชาติ-