นางฉวีวรรณ  คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์  ได้มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อรถจักรยาน ให้กับชุมชนวัดวังหิน  ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา โดยมีนางสาวณภัทร ทรงจันทร์ ประธานชุมชนวัดวังหิน เป็นตัวแทนชุมชน เข้ารับมอบเงิน โดยวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่าของพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  และเพื่อให้เข้ากับ กิจกรรม"Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16 ส.ค.นี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯและภูมิภาค ตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง

                นางสาวณภัทร ทรงจันทร์ ประธานชุมชนวังหิน กล่าวว่า อยากชุมชนวังหิน เป็นชุมชนที่มีการจักรยาน ปั่นกันเพื่อสุขภาพ ให้มีการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชน หันมาออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

-ชำนาญ ใจเอื้อ-