เมื่อเวลา 10.00 น.  วันที่  20  ธ.ค. 59  ที่   บริเวณสนามหญ้า   หน้าอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2   จังหวัดชลบุรี  พล.ต.ท.จิตติ  รอดบางยาง   รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำของตำรวจภูธรภาค  2   พล.ต.ท.จิตติ  รอดบางยาง  รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธร 2   กล่าวว่า    สืบเนื่องจากสถานการณ์ข้าวโลกในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาข้าวของไทย  ผลผลิตข้าวของโลกเพิ่มขึ้น  ในขณะที่แนวโน้มการบริโภคข้าวของโลกลดลง  ส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำ  อีกทั้งสภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจรวมถึงปัจจัยธรรมชาติ  สภาพดิน  ฟ้า  อากาศ  ที่ผันผวน  ทำให้ผลผลิตข้าวของไทยมิได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาโดยมีแนวคิดในการจัดการปัญหาเรื่องข้าวชาวนา  มีมาตรการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำ  โดยให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือชาวนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา  อีกทั้งเป็นการพยุงราคาข้าวให้สูงขึ้น  ให้พ้นจากวิกฤติการขาดทุนจากการทำนา 

         ทั้งนี้ทางกองบังคับการตำรวจภูธรภาค2  จึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก  นำข้าวคุณภาพดี  ราคาถูกย่อมเยา   พี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่และจากบ้านเกิด  มาจำหน่ายให้กับประชาชนที่สนใจโดยใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ข้าวที่นำมาขายหมดเกลี้ยงไม่เพียงพอต่อผู้ที่มาซื้อจากพี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่และจากบ้านเกิด  

 

 

        คฑาวุธ    ยิ้มในบุญ   /  อ.เมืองชลบุรี