นพ.ทนงวิทย์  นุตาคม รองผู้อำนวยการ และนพ.สมภพ  ทับทิมทอง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้แทน รศ.นพ.อัษฎา  ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมแถลงข่าวเปิดตัววัคซีนไข้เลือดออก ครั้งแรกในภาคตะวันออก โดยวัคซีนนี้ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่สายพันธุ์ 1 2 3 และ 4 มีประสิทธิภาพในการ

                * ป้องกันโรค 65.6%

                * ลดความรุนแรงของโรคได้ 93.2%

                * ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ 80.8%

สามารถฉีดได้ในกลุ่มอายุ 9-45 ปี ทั้งหมด 3 เข็ม ห้างกันเข็มละ 6 เดือน โดยมี นพ. ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์     แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ให้ความรู้ถึงความรุนแรงของโรค ไข้เลือดออกและคุณสมบัติของวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเด็งกี่สี่สายพันธุ์ (ชนิดเชื้อเป็นที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์)  

อาการของโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ เกิดขึ้นได้หลากหลาย เช่น มีไข้ ปวดหัว ปวดด้านหลังกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ คลื่นไส้ อาเจียน เกิดอาการบวมตามต่อมต่าง ๆ หรือมีผื่นผิวหนัง ซึ่งจะมีอาการประมาณ 2-7 วัน ซึ่งเป็นอาการที่ยังไม่รุนแรง หากมีอาการปวดท้องรุนแรง อาเจียนไม่หยุด หายใจถี่ มีเลือดออกรุนแรง เลือดออกในกระเพาะอาหาร เหนื่อยล้า กระสับกระส่าย ไม่รู้สึกตัว ชัก และอวัยวะภายในต่าง ๆ ล้มเหลว ก็จะทำให้เสียชีวิตได้