เมื่อเวลา 11.49 น.  วันที่  27  ธ.ค. 59   โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” ครั้งที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี    โดยอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี เกิดขึ้นโดยพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล และเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ ให้มีศักยภาพ มีความพร้อม และเป็นศูนย์กลางการ ให้บริการทางการแพทย์ในภูมิภาคตะวันออก ที่เอื้อต่อผู้ป่วย ประชาชนที่ฐานะด้อย หรือด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้ง่าย ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  สำหรับอาคารดังกล่าว ได้รับพระราชทานชื่อ อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” โดยเป็นศูนย์รักษาพยาบาลแห่งภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 26 ชั้น เนื้อที่ประมาณ หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหก (158,426)ตารางเมตร สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า 8,000 คน ต่อวัน มีเตียงรับผู้ป่วย 745 เตียง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง6,000 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ปี (พ.ศ.2558-2563) โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมาส่วนหนึ่ง แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ประมาณ 2,000 ล้านบาท การจัดทำโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2  โดยกำหนดกองละ1,000 บาท จำนวน 10,000 กอง โรงพยาบาลมอบเหรียญวัตถุมงคลรูปเหมือน หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลครั้งที่ คือพระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร) วัดปางกึ๊ด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ประธานฝ่ายประธานฝ่ายฆราวาส ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คณะผู้บริหาร แพทย์ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ผู้นำองค์กรท้องถิ่น และผู้มีจิตศรัทธาต่อโรงพยาบาล นอกจากนี้โรงพยาบาลได้รับความกรุณาจากประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในครั้งนี้ซึ่งรายได้จะนำทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสร้างอาคารดังกล่าวต่อไป