FROST Magical Ice Of Siam จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2560 ได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครอง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก

     โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2560 ปีนี้  FROST Magical Ice Of Siam  มอบของขวัญและสิทธิพิเศษให้กับเด็กๆที่มีความสูงต่ำกว่า 130 ซม. เข้าฟรี มอบของที่ระลึกพิเศษให้กับเด็กๆ ที่แต่งกาย ชุดเจ้าหญิง เจ้าชาย ยอดมนุษย์ มาเที่ยวฟรอสท์ พร้อมกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 09:00-22:00 น.

     สำหรับการจัดงานวันเด็กที่ FROST Magical Ice Of Siam มีวัตถุประสงค์ เพื่อสานความสัมพันธ์ความรักความผูกพันภายในครอบครัว สนับสนุนให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าและบทบาทสำคัญของความเป็นเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ พร้อมให้เด็กๆได้ศึกษาและชื่นชมผลงานด้านประติมากรรมแกะสลักในรูปแบบศิลปกรรมไทยและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วรรณคดีที่มีคุณค่า พร้อมให้เด็กๆได้เปิดประสบการณ์พิเศษสนุกสนานไปกับกิจกรรมภายในโดมน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่มีอุณหภูมิ-10องศา ท่องเที่ยวในหมู่บ้านฟรอสท์ที่ตกแต่งด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน และชมงานแสดงไฟ NIGHT AT FROST ที่มีจำนวนไฟ LED กว่าแสนดวงที่สวยที่สุเแห่งของอาเซียน เปิดบริการถึงเวลา 22:00 น.