วันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 26 ปี ณ อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี และนำคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนจากชุมชนต่างๆ นักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบท่าเรือฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์  รูป

             ภายในงานยังมีกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนให้แก่  โครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาส เติมใจให้กัน”  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ มูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุงฯ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์  โรงเรียนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา     โรงเรียนละ 12,000   บาท  

             โครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อดาวดวงน้อย”   โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม โรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง 2  โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนบ้านชากยายจีน โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) โรงเรียนบ้านโรงหีบ โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส (ไร่กล้วย) โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์เทค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางละมุง  โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  โรงเรียนวัดพระประทานพร

                โครงการอาหารกลางวัน เพื่อน้องอิ่มท้อง” มีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนดังนี้  โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม  โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)  โรงเรียนบ้านชากยายจีน  โรงเรียนทุ่งศุขลา กรุงไทยอนุเคราะห์  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด   โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมทอง (กรมการศาสนา) โรงเรียนบ้านบางละมุง  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุง  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย  โรงเรียนวัดหนองคล้า  โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ  โรงเรียนศรีสุวิช

พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ  พ่อหลวงในดวงใจ”  สำหรับผู้ชนะเลิศในการประกวดเรียงความ คือ ด.ญ. สุกัญญา สังข์ทอง โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)