ภาพกองเศษอาหารและเศษขยะที่ถูกวางทิ้งไว้เป็นจำนวนมากระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร   ริมทางบนถนนสะพานใหม่เลียบชายทะเลเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี    ซึ่งเมื่อขับรถผ่านมองดูแล้วจะเห็นได้เด่นชัดไม่สะอาดตานอกจากนี้ยังมีเศษถุงและขวดน้ำดื่มพลาสติคที่วางทิ้งไว้ถูกลมพัดตกลงไปในทะเลอีกเป็นจำนวนมาก   เป็นการทำลายบรรยากาศสถานที่พักผ่อนนั่งเล่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและทำลายธรรมชาติความสะอาดในท้องทะเลอีกด้วย    สำหรับสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่พักผ่อนนั่งเล่นพบปะสังสรรค์ยามพระอาทิตย์ตกดินของประชาชนทั่วสารทิศที่เดินทางมาชมความสวยงามของท้องทะเลยามเย็นและมืดค่ำบนถนนเลียบชายทะเลเมืองชลบุรีที่มีระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร บางครอบครัวนำอาหารมานั่งกินกัน

                       จึงฝากไปยังผู้ที่มานั่งเล่นพักผ่อนบนถนนสายนี้ช่วยกันรักษาความสะอาดเนื่องจากตามจุดทางผู้เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะเทศบาลตำบลบางทรายได้นำถังขยะจำนวนหลายถังมาตั้งให้ทิ้งขยะตลอดทาง เมื่อกินเสร็จแล้วช่วยกันเก็บเศษอาหารเศษขยะใส่ถุงนำมาทิ้งใส่ถังขยะ สอบถามทางพนักงานกองสาธารณสุขเทศบาลบางทรายทราบว่า ทุกวันจะพบกองเศษขยะเหล่านี้ทางพนักงานก็ต้องทำการเดินเก็บจนหมดเพื่อความสะอาดและสวยงามของสถานที่จึงฝากถึงทุกท่านที่มานั่งเล่นชมวิวช่วยกันรักษาความสะอาดทิ้งขยะลงถังที่เตรียมไว้ให้เป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดและสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับสถานที่อีกด้วย

 

 

                                                                 คฑาวุธ    ยิ้มในบุญ   /  อ.เมืองชลบุรี