ที่ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด  นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง แถลงข่าวการจัดงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ” สืบเนื่องจากวันอนุรักษ์มรดกไทยวันที่ เมษาของทุกๆปี ตรงกับคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น วันอนุรักษ์มรดกไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมา เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งสืบทอดมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงเป็นผู้นำและต้นแบบในการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงหน่วยงานราชการ  ภาคเอกชน พสกนิกรชาวไทยให้ดำเนินตามรอยเบื้องยุคลบาท

 

             ทั้งนี้สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง  จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ   เพื่อเฉลิมพระชนมายุ ครบรอบ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจสร้างจิตสำนึก หวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาโดยในงานจะมีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 63 รูป นิทรรศการวันอนุรักษ์มรดก ไทยเดินตามรอยพ่อ  มีการแสดงถวายราชสดุดี การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  การเดินแบบและการแต่งกายผ้าไทย  เลือกซื้ออาหารไทย และขนมไทยในงานเป็นจำนวนมาก  โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี