วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เปิดห้องให้คณะผู้บริหาร นำโดยนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 70 ปี ซึ่งนายบุญเลิศ น้อมศิลป์  ได้มอบของที่ระลึก ขอบคุณแก่ผู้ที่มาอวยพรทุกคน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และเป็นกันเอง