วันที่  31  พฤษภาคม  2560  ที่อาคารอนุสรณ์ 100  ปี  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   นายแพทย์สมเกียรติ  บวรเสรีผไท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  เป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก  “รณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่“  ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี  เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ได้ออกคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก  วันที่  31 พฤษภาคม  2560  ว่า  บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา”     ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่ถึง 6 ล้านคน  และจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 8ล้านคน  ในอีก 3 ปี  ข้างหน้า  ถ้าไม่มีการควบคุมการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง  ดังนั้น ทางโรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา     จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชน ทุกภาคส่วนตระหนักถึงโทษของบุหรี่  ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว และผู้คนรอบข้างอีกด้วย โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน