. ที่โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา  เปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร  โดยมีนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,600คน
           ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง 11 ฐานกิจกรรม อาทิ เช่น Zoo...พาเพลิน Khao Kheow มหาสนุก แฟนพันธุ์แท้...สัตว์ป่าสงวน เพื่อนช้าง..ยามยาก ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ได้แก่  สวนสัตว์ดุสิต สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) พร้อมทั้งวิทยากรในฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เด็ก ๆ  
นายอรรถพร  กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร หรือ Zoo Outreach Program เป็นความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือสวนสัตว์ สู่การศึกษา โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง
           โดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งหมดคือความรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัว ทั้งเรื่องของสัตว์ป่า ระบบนิเวศต่างๆ เพราะถือว่า โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป