เมื่อเวลา 11.00  น.  วันที่  25  มิ.ย. 60  ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 4  ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค  ศรีราชา     อำเภอศรีราชา      นายวิทยา   คุณปลื้ม   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   ได้เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมประกวดกุ้งเครฟิช จังหวัดชลบุรี  ครั้งที่  1  ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มผู้ซื้อขายประมูลกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครฟิช จังหวัดชลบุรี      เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักกุ้งก้ามแดงหรือเครฟิชที่กำลังมีผู้นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจในประเทศ      เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือเครฟิช      สร้างแรงบันดาลใจและเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ       ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานนี้ จะนำไปบริจาคมอบให้กับ บ้านพักคนชราและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง