วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.  ที่สวนสุขภาพเกาะลอย เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  คุณธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และ คุณนุกิจ ชลคุป ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และ คุณทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน บริษัท เอสโซ่ฯ   ร่วมพิธีเปิด

 

 สำหรับเอสโซ่ ความปลอดภัยถือเป็นแก่นของวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก รวมถึงเอสโซ่  ในประเทศไทย ได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะต้องไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ” จากการทำงาน นอกจากนี้ เรายังได้พยายามส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในชุมชนที่เราปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งประเด็นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นประเด็นที่มักก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อทั้งพนักงานและชุมชนต่างๆ เอสโซ่จึงได้ริเริ่มโครงการรณรงค์ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย100%” เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย โดยได้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย จัดขบวนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย รวมถึงมอบหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานให้แก่ชุมชนที่ผ่านการอบรมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ