ที่ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี   นายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมพิธี  เพื่อน้อมรำลึกถึงท่านจอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ที่เป็นผู้ก่อตั้งเมืองศรีราชา พร้อมทั้งทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 80 รูป และถวายภัตตราหารเช้าแด่พระสงฆ์  

  เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ชื่อเดิม “เจิม แสงชูโต” เกิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2394 เป็นบุตรคนที่ ของ พระยาสุรศักดิ์ แสง ชูโต” กับคุณหญิงเดิม บุนนาค เข้ารับราชการตั้งแต่อายุ 19 ปี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำแหน่งมหาดเล็กรักษาพระองค์ หมายเลข ขณะรับราชการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่ทัพยกกำลังไปปราบพวกโจรฮ่อ จนสงบราบคาบ เมื่อ พ.ศ.2445 พวกเงี้ยวก่อการจลาจลเป็นขบถในมณฑลพายัพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กลับเข้ารับราชการ เป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพไปปราบพวกเงี้ยวที่เป็นขบถ จนสงบราบคาบ จึงถวายบังคมทูลลาออกจากราชการกลับมาทำโรงเลื่อยที่ศรีราชา การมาทำโรงเลื่อยไม้ที่ศรีราชาของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ทำให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น 

ต่อมาเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี จึงได้กราบทูลต่อกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ (สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีน) ขอให้ย้ายที่ทำการอำเภอจากเดิมที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางพระมาอยู่ที่ศรีราชา และได้เปลี่ยนชื่ออำเภอบางพระ เป็นอำเภอศรีราชา ตั้งแต่ พ.ศ.2460 เป็นต้นมา 

นอกจากนี้ ท่านเจ้าคุณเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรียังเคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชยการเป็นผู้ก่อตั้งโรงทหารหน้า หรือกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันเป็นผู้ริเริ่มนำไฟฟ้าเข้ามาใช้เป็นคนแรกในประเทศไทย โดยทดลองใช้ที่กระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานยศจอมพลทหารบก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2468 ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ.2474 และในวันนี้เป็นวันถึงแก่อสัญกรรมของท่านเป็นปีที่  86 แล้ว