สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และสินค้าอื่นๆ หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรขาเข้า มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 70 ล้านบาท

ตามที่กรมศุลกากรได้มุ่งเน้นนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปรามสินค้าลักลอบ หลีกเลี่ยงอากร    ข้อห้าม ข้อกำกัด เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้อม นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้สั่งการให้ นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรเข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้น ป้องกัน และปราบปราม โดยมอบหมายให้ นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง วางแผนร่วมกับ นายปิติณัช ศรีธรา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นางนิภาวรรณ  ใยบัวเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการวางแผนจับกุม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบตู้สินค้านำเข้า สำแดงสินค้า 13 รายการ    เป็นส่วนประกอบรถยนต์เก่าใช้แล้ว จากการตรวจสอบปรากฏว่ามีสินค้าไม่ตรงสำแดงบรรจุภายในตู้จำนวนกว่า 300 รายการ เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เครื่องเสียงและลำโพงติดรถยนต์ ส่วนประกอบรถยนต์ กีต้าร์ กระเป๋าแบรนด์เนม โมเดล เครื่องเล่นเกมส์ พร้อมตลับเกมส์ และอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบใบขนสินค้าประกอบกับภาพเอกซเรย์ เห็นว่าไม่สอดคล้องกัน จึงทำการเปิดตู้สินค้าเพื่อตรวจสอบ พบว่า มีสินค้าไม่ตรงตามสำแดงที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้นำเข้ามีเจตนาสำแดงเท็จ   เพื่อหลีกเลี่ยงอากร ส่งผลให้ค่าภาษีอากรขาดประมาณ ล้านบาท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ทำการตรวจสอบสินค้าขาเข้า โดยสำแดงสินค้าหลายรายการตรวจสอบพบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ของไม่ตรงสำแดงและเกินสำแดงจำนวนมาก ได้แก่ บุหรี่ไฟฟ้า วิทยุสื่อสาร บุหรี่ กรองอากาศรถยนต์ ปลั้กพ่วง บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ประเภท กางเกงใน UNDERWARE  นาฬิกา WATCH ชุดนอน PAJAMAS  ส่วนประกอบของรถมอเตอร์ไซด์ FILTER ซึ่งเป็นความผิดฐานสำแดงชนิดเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร ซึ่งสินค้าที่จับกุมได้ในครั้งนี้มีมูลค่า ล้านบาท ส่งผลให้ค่าภาษีอากรรวมค่าปรับอากรทุกประเภทจำนวน  6 ล้านบาท พร้อมยึดของกลางเป็นของแผ่นดิน

25 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศุลกากร ได้ทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ตามใบขนสินค้าขาเข้า จำนวน ตู้ ซึ่งตัวแทนเรือได้ยื่นคำร้องขอนำตู้คอนเทนเนอร์ กลับมาปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งท่าปลายทางเดิมคือท่าเรือยูนิไทย จึงมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จากผลการตรวจสอบพบ มีสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและมีสินค้าเกินจากสำแดงเป็นจำนวนมาก เช่น ของเล่นทำด้วยพลาสติก สินค้าเบ็ดเตล็ด ตุ๊กตาพลาสติก ตุ๊กตาผ้า กล่องแว่นตา หวีไฟฟ้า ไพ่ ตู้แอร์ น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ เทอร์โมสตัท น้ำยาแอร์ CFC 12 ในกรณีนี้เป็นความผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร ส่งผลให้ค่าภาษีอากรรวมค่าปรับอากรทุกประเภทจำนวน ล้านบาท พร้อมยึดของกลางเป็นของแผ่นดิน

อนึ่ง มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในการจับกุมทั้ง 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้นกว่า 70 ล้านบาท