ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมัน ประจำปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชา ,นักวิชาการ พร้อมประธานคณะกรรมการชุมชน ,ตัวแทนชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

  โครงการติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมันนั้น มีมาตรการให้ประชาชนทุกครัวเรือนติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมัน ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือน้อยในการติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมัน จึงมีการระบายลงสู่ท่อระบายน้ำโดยตรง ส่งผลกระทบทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำจากไขมัน ที่สำคัญส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเล โดยขณะนี้ได้กำชับให้กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองศรีราชา กำหนดให้ทุกหลังคาเรือน ที่มาขออนุญาตในการก่อสร้างบ้านหรืออาคาร จะต้องติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมัน ส่วนบ้านเรือนที่ก่อสร้างไปแล้วและยังไม่ได้ติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมัน จะต้องดำเนินการติดตั้งหลังจากนี้ต่อไป หากไม่ดำเนินการจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  ที่ผ่านมา แต่ชาวบ้านไม่ยอมปฏิบัติตาม และเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยปะละเลยมาโดยตลอด แต่หลังจากนี้ทางเทศบาลฯ จะดำเนินการอย่างเฉียบขาดต่อไปโดยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทุกหลังคาเรือน ซึ่งในเบื้องต้นหากพบจะตักเตือนก่อน และหลังจากนั้นหากไม่มีการดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมาย เบื้องต้นจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1,000 บาท และยังไม่ดำเนินการอีกจะถูกปรับอีกไม่เกินวันละ200 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง