ที่ห้องประชุมสโมสรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานชุมชน คณะผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมในพิธีดังกล่าว
ท่าเรือแหลมฉบังได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการนี้ได้ดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา และได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเล็งเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพ ในการคิดอ่านและสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา โดยจะให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง ให้เยาวชนเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในปีงบประมาณ 2560 นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเยาวชนเห็นควรสนับสนุนการจ้างครูต่างชาติให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง รวม โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านบางละมุง  2. โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  3.โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5.โรงเรียนบ้านนาวัง  6.โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ 7.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด