เมื่อเวลา16.00น.(28ก.ค.60) ที่บริเวณหุบเขาคันทรง หมู่4 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา นายวรญาณ  บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีปลูกต้นยางนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทางอบต.เขาคันทรงได้จัดขึ้น โดยมีนายมะลิ  กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรงและคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. กลุ่มอสม.นักเรียน ประชาชนรวม100คน ร่วมโครงการรวมใจปลูกต้นยางนา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ บริเวณหุบเขาคันทรงในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีจิตอาสาในการปลูกป่าและดูแลต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

    นายมะลิ  กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง กล่าวว่า ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววริราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 โดยทำกิจกรรมปลูกต้นยางนากว่า200 ต้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้อีกด้วย