ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา  รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการ ดาวเรืองของพ่อมอบต่อชาวบูรพา ซึ่งจัดขึ้น โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ และกองอาคารสถานที่ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้ทำพิธีมอบดอกไม้ของพ่อ ให้แก่หัวหน้าส่วนงานและผู้แทนชุมชน รวมทั้งตัวแทนจากคณะต่างๆ  เพื่อให้นำกลับไปดูแลรักษาให้ออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกัน

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เผยว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เพาะดาวเรืองในช่วงเดือน ส.ค.2560 จำนวน 6,000 ต้น เพื่อให้บานสะพรั่งทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ในช่วงวันที่ 25-29 ต.ค.2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 สำหรับดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีเหลือง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์แล้ว ยังมีความหมายลึกซึ้งเปรียบเสมือนพระจริยวัตรที่เรียบง่ายพอเพียง แต่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ อีกทั้งยังทรงบำเพ็ญแต่ความดีงามประทับไว้ในใจคนไทยตราบนานเท่านาน