วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 18.30 น.  ที่หอประชุม ธำรง บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดคอนเสิร์ต เพลงเพื่อพ่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ,ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์,ข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดชลบุรี (YEC) คณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา,คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ และประชาชน จ.ชลบุรี เข้ารวมกว่า 300 คน 

โดย นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำถวายความเคารพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และด้วยความจงรักภักดี   ก่อนร่วมกันรับฟังบทเพลง เพลงเพื่อพ่อ” โดยมีบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงที่แต่งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมจำนวน  15บทเพลง 
ผ่านการขับร้องโดย   นายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพล.ท. ดร.สิงห์ทอง  หมีทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน กอรมน.ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  ,นายชิงชัย  โชติแสง อัยการจังหวัดชลบุรี นางสิริลดา คุณปลื้ม น.ส.รุ่งนภา  เจริญราษฎร์ ตัวแทนนิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ตัวแทนนิสิตโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ตัวแทนศิษย์เก่าและนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ,คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และตัวแทนภาคประชาชน ,นักเรียนจากโรงเรียนชลกันยานุกูล,บริษัท ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชน จ.ชลบุรี    

และในช่วงสุดท้ายผู้ร่วมงานทุกคน ยังร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการยืนสงบนิ่ง ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ภายในงานยังมีหน่วยงานราชการ,ธนาคาร ,บริษัท ,ห้างร้าน รวมทั้งนิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ร่วมออกร้านอาหารเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานฟรี กว่า 30 ซุ้ม