ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป พร้อมด้วย นายมนัส เสือเปลี่ยว  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประทับในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ร่วมกับชาวตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ เพื่ออัญเชิญขึ้นทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดบางพระวรวิหาร(พระอารามหลวง) โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจำนวน และ นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เข้าร่วม 
 ทั้งนี้ ดร.ฉวีวรรณ คำพา ได้อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เดินเข้าสู่พระอุโบสถ โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร และ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับองค์กฐิน ที่มียอดบริจาคสมทบทุนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวน 1,241,414 บาท
       ดร.ฉวีวรรณ เผยว่า บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป และสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยังความปลาบปลื้มปิติมาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ ที่ทรงเสด็จสวรรคต   
             “ในการอัญเชิญองค์พระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดเบางพระวรวิหาร(พระอารามหลวง) ได้รับความสนใจจากพ่อค้า ประชาชน และหน่วยงานราชการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพราะองค์กฐินที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถือเป็นสิ่งมงคล ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินเกิดความปลื้มปีติ ซึ่งในแต่ละปี สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์และบริษัทในเครือ ฉวีวรรณกรุ๊ป จะถวายจตุปัจจัยไม่น้อยกว่า ล้านบาทต่อที่ชุมนุมสงฆ์หนึ่งแห่งที่ไปทอดกฐินพระราชทาน นอกนั้นก็จะเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญของประชาชนในพื้นที่” ดร.ฉวีวรรณ กล่าว