นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐของกิน ของใช้ ในพื้นที่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เพื่อพัฒนาให้รองรับประชาชนในทุกพื้นที่  พร้อม ตรวจสอบการให้บริการ  ปริมาณสินค้าเพียงพอเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่นั้นๆหรือไม่  

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า โดยจากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการนำสินค้าของชุมชนเข้ามาร่วมจำหน่ายในร้านธงฟ้า ในวันนี้ก็พบว่าที่หน้าร้านมีการนำสินค้าภายในชุมชน เช่น กล้วยผักมะเขือ มาจำหน่ายด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ประชาชนจะได้มีตัวเลือกในการซื้อสินค้า พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย    ที่สำคัญจะต้องเร่งทำ  ณ ตอนนี้คือเพิ่มจำนวนร้านค้าธงฟ้าในชุมชนให้มากขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ทั้งนี้ร้านค้าธงฟ้าต่างๆต้องช่วยกันตรวจสอบดูแลว่าสินค้าอะไรที่ประชาชนต้องการและสามารถจำหน่ายได้รวดเร็ว และควรนำมาจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการ  ซึ่งขณะนี้ร้านธงฟ้าประชารัฐ ยังอาจมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นั้น โดยระยะที่ 1 คือ 1 ร้านค้าจะต้องครอบคลุมมาใช้บริการ 600 คน