เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และ รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการน้ำเสียในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป ได้ริเริ่มขึ้นภายใต้ชื่อ Clean Water of Planet โดยดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะร่วมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสียให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครแหลมฉบัง
 
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดความรู้ ส่วนดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ โดยเปิดให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน ภายในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง ของบริษัทได้ โครงการความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และส่งเสริมการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงให้สัมฤทธิ์ผล โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับเทศบาล ที่เข้าใจง่าย และปฏิบัติได้โดยไม่มีความซับซ้อน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยโครงการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างระบบบริหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเมือง ในด้านการจัดการน้ำที่ประสบความสำเร็จให้แก่ชุมชนอื่นๆทั่วประเทศอีกด้วย
 
นายวิวัฒน์ จิรัฐิติกาลสกุล กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะมีส่วนช่วยพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รู้สึกภาคภูมิใจที่นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จะได้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานที่จริงให้กับพันธมิตรทั้งสองฝ่าย ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังภูมิใจที่ได้สร้างมาตรฐานทางเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำ และบำบัดน้ำเสียให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทได้น้อมนำแนวทางดังกล่าวมาจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
 
รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า การลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่นและเทศบาลนครแหลมฉบังนับเป็นโอกาสที่ดีที่ทางคณะอาจารย์และนิสิตของจุฬาฯจะได้แบ่งปันเทคนิค และแนวทางการปฏิบัติที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
 
นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เปิดเผยว่า หวังว่าเมืองแหลมฉบังจะพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองในด้านการบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสียแบบยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป และไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเท่านั้น แต่เรายังมั่นใจด้วยว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนการบำบัดน้ำเสียให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาระบบการบำบัดน้ำเสียของเราให้ทันสมัยพร้อมรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ทั้งในทางด้านการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมต่อไป
 
สำหรับบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ภายใต้พัฒนาและบริหารงานของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมจำนวน 9 แห่ง บนเนื้อที่กว่า 46,000ไร่ ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี รวมทั้งการให้บริการน้ำดิบ น้ำประปา และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 60 ล้านลบ.ม. รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ปีละ 36.5 ล้านลูกบาศก์เมตร