ที่ หอพระพุทธสิหิงค์  จ.ชลบุรี    นายภวัต  เลิศมุกดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  วิรุณราช  ให้การต้อนรับ  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ให้แก่คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ นิสิตในโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ของวิทยาลัย โดยมีนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ,นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล ,ข้าราชการ และประชาชนใน จ. ชลบุรี เข้าร่วม 

โดยได้นิมนต์ พะราชสิทธิวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี จากวัดใหญ่อินทาทาราม (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ,พระมหาสมพงษ์ กิตติคุโณ  เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี และพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จากวัดต่างๆ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  เผยว่าการจัดพิธีทำบุญดังกล่าว สืบเนื่องจากมาจากที่ จ.ชลบุรี และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ได้โดยตลอด ซึ่งก่อนหน้าที่ทางวิทยาลัยฯ เคยมีโครงการที่จะทำร่วมกับทาง จ.ชลบุรี ที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเทพดาที่ปกปักรักษา จ.ชลบุรี  ตลอดจนเป็นศิริมงคลต่อนิสิต นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนทั่วไป ซึ่งในวันนี้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม