ที่ห้องสีชัง โรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วย นายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรี นายพันธสิทธิ์ พรหมฤทธิ์ กรรมการบริหาร บริษัทแซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัด และนายวชิรเชษฐ์ รุ่งธนวัฒน์วงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวโครงการ Sriracha Smart City (ท่อร้อยสายสื่อสารลงดิน) และโครงการในอนาคต CCTV เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาล Thailand 4.0 เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นศรีราชาเป็นเมืองแห่งอัจฉริยะก้าวทันยุคดิจิทัล

นอกจากนั้นเพื่อให้เมืองศรีราชาสามารถเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว พร้อมส่งเสริมให้เมืองศรีราชาเป็นเมืองน่าอยู่เป็นมากกว่าเมืองแห่งการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง  ทั้งนี้เพื่อรองรับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

 

นายธานี กล่าวว่า การนำสายสื่อสารลงใต้ดินนั้น เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และทัศนียภาพให้ดีขึ้น โดยเทศบาลเมืองศรีราชาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทยนั้น ต้องรองรับระบบการสื่อสารที่มากขึ้น ทำให้มีระบบโครงข่ายสื่อสารชนิดแขวนอากาศเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ประกอบการโทรคมนาคมได้มีการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่อง ในการจัดระเบียบการสื่อสารที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้

 

สำหรับการนำระบบสายสื่อสารลงใต้ดินนั้น มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการลงทุนครั้งแรก เมื่อเทียบกับการติดตั้งแบบสายแขวนอากาศ จึงทำให้เป็นภาระของผู้ประกอบการ อีกทั้งสายสื่อสารยังมีจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการบางรายอาจยังไม่พร้อมในการลงทุน เพื่อนําสายสื่อสารลงใต้ดิน

 

  ดังนั้น ทางเทศบาลเมืองศรีราชา ได้มอบหมายให้ บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง และดูแลรักษาระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงใต้ดิน เป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างท่อร้อยสายลงใต้ดินสำหรับระบบสื่อสาร โดยการใช้ท่อร้อยสายลักษณะ เพเพอร์ ยูส (Paper use) ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของผู้ประกอบการ และรองรับการเจริญเติบโตของการใช้งานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมืองศรีราชา และเป็นการพัฒนาไปสู่เมือง สมาร์ท ซิตี้ (Smart City) ในอนาคตต่อไป