โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง พร้อมกันถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2560 ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 พสกนิกรชาวไทยต่างโศกเศร้าหาที่เปรียบมิได้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอด 70 ปีที่พระองค์ครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายทรงทำงานหนัก พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรทุกพื้นที่ และได้ทรงพระราชกรณีกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากยูเนสโกในฐานะ “กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่” โดยมีการรำถวายราชสดุดี และร่วมขับร้องเพลง Still on my mind , ยิ้มสู้ และความฝันอันสูงสุด