ที่ท่าเทียบเรือบริการ กองบริการ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีขึ้นระวางเรือ ท่าเรือ 304”  โดยมีคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

ร้อยตำรวจตรีมนตรี กล่าวว่า การขนส่งสินค้าทางทะเล มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ การได้รับเรือลากจูงลำใหม่ ที่ขึ้นระวางในวันนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานลากจูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานที่จะมุ่งสู่การเป็นประตูการค้าหลักของประเทศ ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ สนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้จ้างเหมาให้ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ต่อเรือลากจูง ขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จำนวน 1 ลำ ชื่อ "ท่าเรือ 304" (สาม-ศูนย์-สี่) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลากจูงเรือสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งการดำเนินการต่อเรือ เป็นไปตามแผนงานการต่อเรือที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ จนกระทั่งสามารถประกอบพิธีขึ้นระวางเรือได้ในวันนี้

 

โดยเรือท่าเรือ 304 (สาม-ศูนย์-สี่) เป็นเรือที่มีขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน มีขนาดความยาวตลอดลำ 36.2 เมตร ความกว้าง 10.0 เมตร กินน้ำลึกสูงสุด 4.4 เมตร ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 12 นอต เรือท่าเรือ 304 เป็นเรือที่มีการบังคับเรือด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท  ในการต่อเรือลำนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการให้บริการเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ให้สามารถเข้าเทียบท่าและออกจากท่าเทียบเรือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย