วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่สวนสาธารณะไนท์สแควส์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัท วี.เอ็ม.พี ซี จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์เรสซิเดนซ์ ศรีราชา ได้จัดพิธีส่งมอบ สวนสาธารณะให้กับเทศบาลเมืองศรีราชา โดยได้รับเกียรติจาก นายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา นายปริญญา เธียรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสวนสาธารณะอย่างเป็นทางการ

 

เทศบาลเมืองศรีราชา ได้เดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนทุกคน รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุน มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีนโยบายการทำธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม  จึงได้มีโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกคนในชุมชนสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  บริษัทฯได้พัฒนาสวนสาธารณะดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่ กว่า ไร่ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 11 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และแบ่งโซนพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายอาทิ ทางเดิน ลู่วิ่ง เครื่องเล่น   โดยได้ดำเนินการทั้งสิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจึงได้ส่งมอบสวนสาธารณะแห่งนี้ให้กับเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับศักราชใหม่ และให้เทศบาลดูแลต่อไป