วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้ามอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับ นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พร้อมทั้ง ประชุม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องการระบายน้ำ และการจราจร บริเวณรอบท่าเรือแหลมฉบัง  ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน อีกทั้งพื้นที่ท่าเรือได้มีการขยายท่าเทียบเรือ นั่นหมายถึงปริมาณตู้คอนเทรนเนอร์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจราจรติดขัดมากกว่าที่เป็นอยู่  ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน