ที่วัดพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชารุ่นที่ ชบ. 383 จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม  ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชา คอยให้การต้อนรับ นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา  กล่าวถึงความเป็นมาของการฝึกอบรม  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านในครั้งนี้ อำเภอศรีราชาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชา กำหนดให้มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและลูกเสือชาวบ้าน  และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ทางนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสารสัมพันธ์  สร้างความสามัคคี สร้างระเบียบวินัย มีความร่วมมือร่วมใจและเสียสละต่อส่วนรวม เพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินกิจการลูกเสือชาวบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ ชบ.383 ของจังหวัดชลบุรีมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาจำนวน 328 คน ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้อุปการะ จำนวนมาก สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมครั้งนี้อีกด้วย