วันที่ 22 เมษายน 2561 ที่โรงเรียนบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวิทยา  คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุกุมล  คุณปลื้ม อดีตรมต.กระทรวงวัฒนธรรม ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชา และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินการของแต่ละอำเภอที่ผ่านมา การเตรียมงาน เตรียมความพร้อม ในกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางละมุง ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2561 ที่จะถึงนี้ ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 6 และนัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่สมาคมเพื่อเกษตรกร  อำเภอบ่อทอง เป็นเจ้าภาพ

         หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น มีการรดน้ำดำหัวลูกเสือชาวบ้าน ผู้สูงอายุ เพื่อขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งแจกผ้าขนหนู 200 ผืน ขันน้ำ ยาสามัญประจำบ้าน และข้าวสารแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ถุง