ที่สนามอุดมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะภราดา บุคลากรโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน ร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน   โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2515 เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช มาทรงเปิดตึกวัชรสมโภช ในโอกาส 75 ปี ของการเข้ามาของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ซึ่งเป็นความทรงจำของชาวอัสสัมชัญศรีราชา สืบมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้