บริเวณสนามหญ้า อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ,ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ,หน่วยงานโดยรอบท่าเรือฯและชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561                

          ทั้งนี้วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่จักได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ซึ่งพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยล้วนเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมา โดยมิทรงย่อท้อด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติอย่างมากมาย ล้วนจารึกอยู่ในหัวใจ ของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรตลอดไป

       

          ส่วนที่การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง ,พนักงาน ,ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกันจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1 ณ อาคารหอประชุมการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เช่นกัน