ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  จ.ชลบุรี  ดร.อุตตม   สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center) หรือศูนย์ ITC 4.0  สำหรับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center) หรือศูนย์ ITC 4.0 เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานในการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ โดยอาศัยแพลทฟอร์มที่ผลักดันให้บริษัทผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก (Global Player) รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ (LEs) ที่มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้มีส่วนร่วมในการทำให้ SMEs สามารถปรับตัวรับมือความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัลและพัฒนาผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ Thailand4.0 อย่างเป็นรูปประธรรม 

 

                     ทั้งนี้ศูนย์ ITC 4.0 เปรียบเสมือนกับข้อต่อกลางที่จะช่วย SMEs ที่ไม่มีความพร้อมในเรื่องบุคลากรด้านวิศวกรรมที่ยังต้องสั่งสมประสบการณ์ และเครือข่ายที่สนับสนุนการผลิตให้สามารถปฏิรูปธุรกิจของตนเองผ่านกระบวนการ SMEs Transformation ตามแพลทต่างๆ ที่เหมาะสม โดยมีการให้บริการในส่วนเครื่องจักรกลางที่ได้รับความร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่ โดยที่ SMEs ไม่ต้องลงทุนเอง โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ITC 4.0 เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงงานวิจัย รวมถึงบุคลากรในประเทศให้สามารถเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการขยายไปยังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 

 

                      ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0  ภาคที่ 9 จ.ชลบุรี  มีความพร้อมในการให้บริการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการใน และยังทำหน้าที่ในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 9 จังหวัด คือ ชลบุรี ,ระยอง ,จันทบุรี ,ตราด,นครนายก ,ปราจีนบุรี ,ฉะเชิงเทรา ,.สระแก้ว และ จ. สมุทรปราการ ในการปรับตัวและสามารถฉกฉวยโอกาสอันมหาศาลที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล