ที่สนามอุดมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่   เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะภราดา  บุคลากรโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน ร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย