ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา นำคณะผู้บริหาร คณะภาราดา คณะครู นักเรียนศาสนาพุทธ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ฟังพระธรรมเทศนา  และนักเรียนศาสนาคริสต์  นิกายคาทอริก ร่วมทำพิธีภายในโบสถ์ เดล โรซาริโอ หลังเสร็จพิธีกรรมทางศาสนา   ได้แห่ขบวนพระรูปแม่พระ ไปยังตึกเซนต์แมรี่ โดยมีตัวแทนคณะครู นักเรียนวางพวงดอกไม้ และประกอบพิธีกรรม ตามหลักศาสนาคริสต์  เพื่อเป็นการเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ   และระลึกเสมอว่า พระองค์ ยังคงคอยดูแล ลูกหลานชาวอัสสัมชัญ ตลอดไป