ที่ตึกอัยิกาเจ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อาสากาชาด นิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์  เนื่องในวันมหิดล  ด้วยในวันที่ 24กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ผู้ซึ่งทรงใช้เวลาตลอดพระชนชีพพัฒนางาน ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม จึงได้จัดโครงการวันมหิดลขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติของพระองค์ท่านในการอุทิศพระวรกายทำงานเพื่อปวงชนชาวไทย