ที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษางานวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ28 ปี พร้อมด้วย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เข้าร่วม 

โดยได้มีพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษา 3 โครงการคือ 1.เพื่อผู้ด้อยโอกาส โครงการ เติมใจให้กัน” ให้กับ 7 มูลนิธิ เป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท  2.เพื่อน้องอิ่มท้อง โดยโครงการนี้เป็นการมอบทุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท 3.โครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อดาวดวงน้อย” ให้กับเด็กโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ทุนละ 2,000 บาท ทั้งหมด 21 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 740,000 บาท

ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้เป็นปีที่ 28  แล้ว ซึ่งท่าเรือฯ จะยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าระดับโลก และดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป