ที่ ศาลาประชาคมหลังเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานสับปะรดหวานฉ่ำและของดีศรีราชาครั้งที่ อำเภอศรีราชา ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดชลบุรี สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา  สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา ร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562  ณ ลานข้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อประชาสัมพันธ์สับปะรดศรีราชากลับมาเป็นที่รู้จัก ของคนทั่วโลกอีกครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ของดีศรีราชา รวมทั้งการออกร้านที่มีชื่อเสียง และขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยในพื้นที่อำเภอศรีราชา รวมถึงตอกย้ำชื่อเสียงของสับปะรด และของดีศรีราชา ซึ่งในอดีต เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วประเทศ เรื่องรสชาติความอร่อยและหวานฉ่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น 

 

                สำหรับการจัดงานในปีนี้ มีไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ที่การประกวด โดยมีการประกวด ประเภทได้แก่ การประกวดหนุ่มน้อยสับปะรด, การประกวดหนูน้อยสับปะรด, การประกวดสาวเหลือน้อยสับปะรด, การประกวดธิดาจำแลงสับปะรด และการประกวดธิดาสับปะรด นอกจากนี้ยังมีการประกวดสับปะรดพันธุ์ดีของศรีราชา และการประกวดมะพร้าวอ่อนน้ำหอม ในส่วนของประเภทแข่งขันจะมีการแข่งขันทั้งหมด ประเภทคือ การแข่งขันกวนสับปะรด, การแข่งขันแกงคั่วสับปะรด, การแข่งขันส้มตำลีลา และการแข่งขันรับประทานสับปะรด ซึ่งการจัดงานในปีนี้มุ่งเน้นการสร้าง ความมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ด้านการอนุรักษ์สับปะรดศรีราชา ให้อยู่คู่อำเภอศรีราชาตลอดไป รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดกับสมาชิกในชุมชนผ่านกิจกรรมประเภทต่างๆ