เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่วัดใหม่เนินพยอม (บ้านอ่าวอุดม) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  บริษัท ศรีราชาทักโบ้ท จำกัด ร่วมกับ บริษัท เคอรี่สยามซีพอร์ต จำกัดบริษัท สยามคอมเมอร์เชี่ยล ซีพอร์ จำกัด,บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 พร้อมด้วยด้วยนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  ชาวชุมชนบ้านอ่าวอุดม และพุทธศาสนิกชน ร่วมใจกันทำบุญ  เพื่อนำเงินไปทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป