ที่ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยม สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด19 ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ในจังหวัดชลบุรี ถือเป็นสถานที่ 1 ใน 4 แห่ง ของจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมสนับสนุน โดยผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ จะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีการลงทะเบียนผ่านระบบ e-service เท่านั้น ไม่รับ walk-in โดยเริ่มคิกออฟฉีดวัคซีน 

นางสาวอรพิน สุภาควัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ถือเป็นแม่ข่ายหลักในการร่วมภารกิจฉีดวัคซีนโควิด19 เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้มีโอกาสรับวัคซีนฯ นอกจากช่องทางอื่นๆตามนโยบายของรัฐฯ มี รพ.พญาไท ศรีราชา ดำเนินการด้านการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนฯ มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานในฐานะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ มีการแบ่งพื้นที่บริการเป็นสัดส่วน ผ่านขั้นตอนที่เป็นระบบตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจนกระทั่งการสังเกตอาการหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จนแล้วเสร็จ สามารถรองรับการฉีดวัคซีนฯ ได้หลักพันคนต่อวัน ด้านศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา สนับสนุนสถานที่ โดยจัดเตรียมห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ขนาด 1,400 ตรม. ไว้รองรับ ได้มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 ได้อย่างเต็มที่ 

นอกจากนี้แล้วศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ยังจัดสถานที่ภายนอกแปซิฟิค ฮอลล์ อาทิ สถานที่จอดรถในอาคาร และอาคาร P2 ซึ่งพร้อมรองรับรถยนต์กว่า 1 พันคัน จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล การเตรียมความพร้อมด้านห้องน้ำ สถานที่นั่งพัก ร้านอาหาร เน้นสุขอนามัยปลอดภัยสูงสุด ด้วยความพร้อม 100%

ทั้งนี้นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมดูความเรียบร้อยทางด้านต่างๆ อาทิ สถานที่จัดฉีดวัคซีน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 รวมไปถึงทิศทางในการให้บริการฉีดวัคซีนของภาครัฐ เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการติดต่อของไวรัสโควิด19