ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในเขตอำเภอศรีราชาและจังหวัดชลบุรี มูลค่ารวม 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์ และการรับส่งประชาชน รวมถึงเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อกระจายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ภายใต้โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยมี นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง

สำหรับ โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงรุก เพื่อขับเคลื่อนการกระจายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขับเคลื่อนงานสาธารณสุขอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเชื่อมโยงความห่วงใยและแบ่งเบาภาระของหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ  รวมถึงการสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักภายใต้โครงการดังกล่าว ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนในพื้นที่ทั้ง กระทรวงมหาดไทย สำนักสาธารณสุขอำเภอ เทศบาลนครแหลมฉบัง และ โรงพยาบาลแหลมฉบัง โดยไทยออยล์เชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้อย่างราบรื่นและสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้งในเร็ววันนี้