เวลา 10.30 น. วันที่   3 ส.ค. 64   นายดงพล  รุจิธรรมธัช  นายอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี  พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองศรีราชา บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา เกาะลอยเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  ชี้แจงถึงการบริหารจัดการของศูนย์ที่จัดขึ้น   โดยศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองศรีราชา แห่งนี้จะรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง และสามารถขยายได้ถึง 100 เตียง แยกฝั่งเป็นชาย และฝั่งหญิง  พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ชุดเครื่องนอน มุ้ง พัดลม ถังขยะพร้อมถุงใส่  จุดต่อปลั๊กไฟครบทุกเตียงนอน  1 เตียง ต่อ 1 ชุด ห้องน้ำ ที่อาบน้ำ ซึ่งแยกชายและหญิง  พร้อมอาหารและน้ำดื่มที่จะมีการจัดเตรียมไว้ให้พร้อม    และชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักคอยให้กับเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติงานในศูนย์แห่งนี้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
             ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชาจะทำการประเมินความพร้อม และให้ข้อเสนอแนะในการปรับเสริมด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมและถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น ให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเปิดศูนย์พักคอยได้เลย   ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดได้ภายในสัปดาห์นี้