วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาให้การต้อนรับ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนที่เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อบจ.ชลบุรี  ทั้งนี้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรของโรงเรียนและประชาชนที่กำหนดตามเงื่อนไข โดยได้ทำการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 และเข็มสองในวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ณ อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ครบทุกคน

ทั้งนี้ วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่ อบจ.ชลบุรี ได้รับการสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการบริหารจัดการกระจายวัคซีน เป็น 3 ช่องทาง ได้แก่

1. การรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

2. การจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี

3. การจัดสรรให้กลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด