วันนี้ (26 เม.ย.65) เวลา 09:00 น.  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายศุภมิตร ศิรกันฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานมอบรางวัล การประกวดเรียงความ “โรงเรียนปลอดภัย”  โดยมี  อธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์   ประทุมเทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
   

        สืบเนื่องจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการประกวดแข่งขันเรียงความ หัวข้อ “โรงเรียนปลอดภัย”  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะความสามารถของนักเรียน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งทักษะความสามารถของตนเอง และยังเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอีกด้วย