ที่มณฑลพิธีข้างพระอุโบสถวัดเขาช่องลม ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชาพระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม ได้เปิดเผยว่าทางวัดเขาช่องลมได้ทำพิธีพุทธาภิเษก"เหรียญเปิดโลกพรหมบันดาลทรัพย์" หลวงปู่ฮก รตินฺธโร" วัดราษฎร์เรืองสุข (มาบลำบิด) พระเกจิดังแห่งเมืองน้ำเค็ม โดยได้ทำพิธีพุทธาภิเษกและบวงสรวง เบิกเนตร ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวมหาพรหม องค์พิฆคเณศวร ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4  ที่มณฑลพิธีข้างอุโบสถวัดเขาช่องลม ซึ่งเหรียญรุ่นนี้”หลวงปู่ฮก”ท่านเมตตาอนุญาตให้จัดสร้างเพื่อนำรายได้อุปถัมภ์บูรณะปฏิสังขรณ์ก่อสร้างเสนาสนะวัดเขาช่องลม จ.ชลบุรี รูปแบบด้านหน้ามีองค์พระพุทธบนยอดเหรียญเป็นองค์ประธาน กลางเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เด้งนูน มีมิติราวกับมีชีวิต 2 ข้างซ้ายขวามี"พญาเสือ"สื่อความหมายถึงพลังอำนาจบารมี เป็นปีเกิดหลวงปู่ และตรงกับปีนี้ปีขาลปีเสือดุ ด้านล่างเป็นดอกบัว สื่อถึงการสักการะนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ด้านหลังองค์พระพรหมสี่หน้าผู้บันดาลสร้างโลกเมตตากรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งได้ทำการพุทธาภิเษกเดี่ยวโดยหลวงปู่ฮกไปแล้วในวาระแรกที่วัดราษฏร์เรืองสุข(มาบลำบิด)ซึ่งในพิธีได้เกิดปาฏิหารมีพระอาทิตย์ทรงกลดเกิดขึ้นด้วย

       ซึ่งในพิธีที่วัดเขาช่องลมจะมีพระเกจิคณาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังทั้ง 4 ภาคร่วมปลุกเสกอธิษฐานจิตเหรียญเปิดโลกพรหมบันดาลทรัพย์ วัดเขาช่องลม  โดยมี หลวงปู่ฮก รตินฺธโร  วัดราษฎร์เรืองสุข (มาบลำบิด) พระราชมงคลวชิราทร (บุดดา ปัญญาธโร) เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  พระเทพชลธารมุนี วัดบางพระวรวิหาร(พระอารามหลวง)อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ ( หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข  ). เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม. เจ้าอาวาสวัดประดู่ (พระอารามหลวง.)  หลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พระครูพิพัฒน์อโนมคุณ “หลวงพ่อนัส อโนมปญฺโญ”  วัดอ่าวใหญ่ อ.อ่าวใหญ่ จ.ตราด หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท (พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ) สวนสงฆ์แกเปะ วัดโพธิ์ศรีสะอาด จ.กาฬสินธุ์  หลวงพ่อรวย (พระครูสุขุมธรรมธาดา) วัดมาบตาพุด จ.ระยอง  พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ ธัมมทินโน) วัดสว่างอารมณ์ (วัดแคแถว)  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  พระครูวินิตปัญญาคุณ (หลวงพ่อเฉลิม ผลปัญโญ ) เจ้าอาวาสวัดพวงนิมิต อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พระครูวิบูลย์ปริยัติกิจ วัดเขาพุทธโคดม  เจ้าคณะอำเภอศรีราชา หลวงพ่อวิญญู สิรญาโณ สำนักสงฆ์หนองหมาก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  พระครูสังฆรักษ์ (กฤษณะ กฤษณภทฺโท)วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน) กรุงเทพมหานคร  พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ ต.เหมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม หลวงพ่อหมึก วัดพันเสด็จใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พระครูสุทธิพงษ์มุนี  วัดศรีพุ่มโพธิ์ อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี หลวงพ่อส่วน วัดหนองคล้า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พระอาจารย์ไพรวัลย์ ชะยะทัตโต วัดหาดทรายแดง อ.คลองใหญ่ จ.ตราด หลวงปู่อุดมทรัพย์ (พระอาจารย์จ่อย สิริคุตโต) วัดเวฬุวัน ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูสมุห์ตะวัน อิทฺธิโชโต (พระอาจารย์แจ้)วัดน้อมประชาสรรค์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสุนทรพัฒนาภิรม  วัดเขาน้อยพัฒนาราม อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี  และพระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ วัดเขาช่องลม อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี

              หลังเสร็จพิธีทางวัดได้แจกวัตถุมงคลหลวงปู่ฮก กับทุกท่านที่มาร่วมงานพุทธาภิเษกเหรียญเปิดโลกพรหมบันดาลทรัพย์" หลวงปู่ฮก รตินฺธโร"ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้มีสาธุชนจำนวนมากนับพันคน เข้าร่วมงานพุทธาภิเษกในครั้งนี้ ซึ่งสาธุชนท่านใดที่จะเช่าบูชาเหรียญรุ่นเปิดโลกพรหมบันดาลทรัพย์ สามารถเช่าบูชาได้ที่วัดเขาช่องลม ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา ทุกวัน