วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องเมืองทอง เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพใหม่ให้ชุมชน ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวการะเกด หาเรือนมิตร ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน

           บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ และ บริษัท ซียูอีแอลฯ จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเนื่องจากเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท และผู้นำชุมชนทั้ง 11 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง  ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ชุมชนบ้านตลาดอ่าวอุดม ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านนาเก่า ชุมชนบ้านนาใหม่ ชุมชนวัดมโนรม ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง ชุมชนบ้านทุ่งกราด ชุมชนบ้านหนองมะนาว และชุมชนบ้านบางละมุง ที่ได้เล็งเห็น และมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพใหม่ให้กับชุมชน ที่อยู่รอบบริษัท ให้มีความรู้ และได้นำทักษะวิชาชีพที่ได้อบรมไปทำเป็นอาชีพใหม่ หรือเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มพูนรายได้ และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

             โครงการดังกล่าว ยังเป็นโครงการที่สนับสนุนให้คนชุมชนเป็นจิตอาสา โดยตัวแทนผู้เข้าอบรม หรือผู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปอบรมมาถ่ายทอดความรู้และส่งต่อข้อมูลเกร็ดความรู้ให้กับคนในชุมชนต่อไป ซึ่งในวันนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้ เเละเทคนิคการทำ จ๊อปลา และซาลาเปาสายรุ้ง โดยมีผู้เข้าฝึกอาชีพ จำนวน 50 คน